Alarmtelefonen for barn og unge

Er du redd når du er heime?
Blir du utsett for vald eller overgrep? Eller rusar dei vaksne seg?
Du kan ringe gratis på 116 111. Vi kan hjelpe deg.
Ring også hvis du trur at nokon har det slik.
Alarmtelefon for barn og unge: 116 111http://www.116111.no     Alarmtelefonen for Barn og Unge er ein gratis nødtelefon for barn og unge. Han er open når barneverntenesta sine kontor er stengt. I vekedager er han open frå kl. 15:00 om ettermiddagene og til kl. 08:00 neste morgon. I helgane er han open heile døgnet.
Nina og Roar.jpg

Rektorskifte

Valderøy ungdomsskule startar det nye skuleåret med skifte av rektor, frå 1. august.
Les meir »   11.07.2014

Takka av.jpg

Takka for lang og god teneste

Måndag 16.juni vart Kari Haram (70) og Per Otto Hellevik (67) takka for lang og god teneste ved Valderøy ungdomsskule, og i Giske kommune. Kari har vore lærar på ungdomsskulen i heile 24 år, Per Otto starta som vaktmeister ved skulen for 16 år sidan. På bildet ser vi Kari Haram og Per Otto Hellevik saman med assisterande rådmann Sindre Røsvik og rektor Roar Blindheim.
16.06.2014

Vi er Mobilskule

Valderøy ungdomsskule bruker SMS via Mobilskule for å kunne kommunisere raskare og meir effektivt. Ordninga kjem ikkje i staden for annan kommunikasjon og e-post, men er eit godt alternativ for korte meldingar. * Send melding når barnet ditt er sjukt * Få viktige påminningar og endringar frå skulen * Skulen sender sms-varsling ved uforutsette hendingar
Les meir »   29.08.2013

RSS
SkoleArena
Klikk på tittelen for å logge på med FEIDE-passord - det vanlege brukarnamnet og passordet ditt. Hugs å velje rett organisasjon (Giske kommune)
Sist redigert 15.09.2014 av Roar Blindheim